Przetargi

 

 

logo-strona

1 Plakietka informacyjna 15x6,5cm

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.1/04/2015
na nabycie, instalację i uruchomienie mikrokoptera wraz z niezbędnym wyposażeniem do budowy mobilnego systemu zbierania danych.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy Projektu realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Numer Projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-153/12
Nazwa Projektu: Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych
Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPPD.01.04.01-20-153/12-00
Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 15/05/2014 r.

Specyfikacja w pliku PDF zabezpieczona hasłem: „313spzooprzetarg5.1/04″

Pobierz specyfikację – Polski Informacja o wyniku wyboru ofert

logo-strona

1 Plakietka informacyjna 15x6,5cm

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/03/2015
na nabycie, instalację i uruchomienie mikrokoptera wraz z niezbędnym wyposażeniem do budowy mobilnego systemu zbierania danych.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy Projektu realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Numer Projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-153/12
Nazwa Projektu: Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych
Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPPD.01.04.01-20-153/12-00
Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 15/05/2014 r.

Specyfikacja w pliku PDF zabezpieczona hasłem: „313spzooprzetarg5/03″

Pobierz specyfikację – Polski Informacja o wyniku wyboru ofert

1 Plakietka informacyjna 15x6,5cm

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/02/2015
na nabycie, instalację i uruchomienie wyposażenia niezbędnego do budowy mobilnego systemu zbierania danych oraz sprzętu komputerowego

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy Projektu realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Numer Projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-153/12
Nazwa Projektu: Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych
Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPPD.01.04.01-20-153/12-00
Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 15/05/2014 r.

Specyfikacja w pliku PDF zabezpieczona hasłem: „313spzooprzetarg4/02″

Pobierz specyfikację – Polski Informacja o wyniku wyboru ofert

1 Plakietka informacyjna 15x6,5cm

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/07/2014
na zakup i dostawę systemu składającego się z kamery z 6 obiektywami do zbierania i przetwarzania zdjęć panoramicznych

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy Projektu realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Numer Projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-153/12
Nazwa Projektu: Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych
Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPPD.01.04.01-20-153/12-00
Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 15/05/2014 r.

Specyfikacja w pliku PDF zabezpieczona hasłem: „313spzooprzetarg3/07″

Specification is available in English language. Please note file is password protected: „313spzooprzetarg3/07″
Pobierz specyfikację – Polski Download specification – English

Informacja o wyniku wyboru ofert

 

1 Plakietka informacyjna 15x6,5cm

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/07/2014
na wykonanie projektu konstruktorskiego wraz z wykonaniem i montażem uniwersalnej ramy nośnej jako podstawowego elementu wyposażenia do automatycznego systemu mobilnego zbierania i przetwarzania zdjęć panoramicznych

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy Projektu realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Numer Projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-153/12
Nazwa Projektu: Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych
Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPPD.01.04.01-20-153/12-00
Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 15/05/2014 r.

Specyfikacja w pliku PDF zabezpieczona hasłem: „313spzooprzetarg2/07″
Pobierz specyfikację

Informacja o wyniku wyboru ofert

1 Plakietka informacyjna 15x6,5cm

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2014
na nabycie, instalację i uruchomienie kompletnego oprogramowaniado mobilnego systemu zbierania danych

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy Projektu realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Numer Projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-153/12
Nazwa Projektu: Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych
Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPPD.01.04.01-20-153/12-00
Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 15/05/2014 r.

Specyfikacja w pliku PDF zabezpieczona hasłem: „313spzooprzetarg1/07″
Pobierz specyfikację

Informacja o wyniku wyboru ofert